Rejestracja on-line do poradni specjalistycznych

Kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się w serwisie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Serwis ten umożliwia wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących do komórek organizacyjnych (np. poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego) oraz na wybrane procedury medyczne i programy zdrowotne u poszczególnych świadczeniodawców na terenie wybranego województwa. Informacje pochodzą od świadczeniodawców i są prezentowane w podziale na dwie kategorie medyczne "przypadek pilny" i "przypadek stabilny". W serwisie publikowane są informacje o:

 

  • średnim czasie oczekiwania w dniach;
  • liczbie osób oczekujących według stanu na koniec miesiąca;
  • liczbie osób skreślonych w miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

 

Prezentowany w serwisie średni czas oczekiwania oznacza średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia u danego świadczeniodawcy.

 

Szczegółowe dane dotyczące kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku są dostępne na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/ po wybraniu następujących parametrów:

 

  • Województwo: podlaskie
  • Świadczeniodawca: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

Opis działania serwisu można znaleźć na tej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj