Telefony Administracji

Rada Społeczna Szpitala

 
R A D A   S P O Ł E C Z N A

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 16 osób, w tym: Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący Rady Społecznej, a także - jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

Skład obecnej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:

 • 1) Lech Rutkowski - Przewodniczący,
 • 2) Członkowie:
 • a) Katarzyna Mularz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
 • b) Urszula Drozdowska - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • c) Zdzisław Jabłoński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • d) Janusz Kondrat - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • e) Ryszard Kuczyński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • f) Paweł Mytnik - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • g) Andrzej Parafiniuk - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • h) Krystyna Pikus - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • i) Tomasz Pilczuk - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • j) Ewa Sierko - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • k) Wojciech Strzałkowski - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • l) Zbigniew Sulewski - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • m) Agnieszka Zaręba - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego,
 • n) Wiesław Żyliński - przedstawiciel wybrany przez Sejmik Województwa Podlaskiego.
© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj