Rejestracja on-line do poradni specjalistycznych

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2017r. (niedziela) osoby wymagające pomocy medycznej w nocy oraz w dni wolne od pracy mogą zgłaszać się do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w naszym Szpitalu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 (w kompleksie budynku, w którym mieszczą się poradnie specjalistyczne - budynek C).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy (więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia).

Dyżurne telefony do poradni: 85 74 88 126, 85 74 88 127

Telefony pomocy wyjazdowej: 85 66 37 310

Miejsce stacjonowania karetki: ul. Pogodna 2

Jak trafić do poradni:

Lokalizacja Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj