O Szpitalu

O szpitalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke

Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
Małgorzata Strankowska

Główny Księgowy
Karol Kozłowski

Image

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj