Projekty współfinansowane ze środków UE


W dniach 23 – 24 lutego 2017 roku odbyła się w Białymstoku konferencja otwierająca projekt LT-PL-1R-042 „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski”. Podczas spotkania w Białymstoku goście z partnerskich Szpitali, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych rozmawiali o opiece medycznej nad dziećmi w obszarze przygranicznym Litwy i Polski.

W konferencji wzięło udział 24 gości z Litwy oraz 38 z Polski. Podczas obrad oraz konferencji prasowej zaprezentowane zostały cele i działania projektu oraz planowane rezultaty. Konferencja była także okazją do poznania zaangażowanych w realizację projektu oddziałów. Drugiego dnia konferencji goście zwiedzili Szpital, między innymi nowo wybudowany Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, na potrzeby którego zakupiony zostanie sprzęt.

W dniach 23 -24 października 2014 w ramach projektu "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych" IPBU.03.01.00-20-719/11 odbędzie się seminarium, którego tematem będzie: "Pomoc w przypadku zagrożenia życia – wypadki komunikacyjne, ostre stany wieńcowe, monitoring rzutu serca" (prezentacja przypadków, zastosowanej diagnostyki i metod leczenia, dyskusja, wymiana doświadczeń i informacji)

 

 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wraz z Partnerami projektu PL-BY-UA 2007-2013 ma przyjemność zaprosić na konferencję pn.

„Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych”

która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2014 r. w Hotelu ESPERANTO w Białymstoku.

 

 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku wraz z Partnerami projektu LT-PL-RU 2007-2013 ma przyjemność zaprosić na konferencję pn.

„Współpraca w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko-litewsko-polskiego obszaru przygranicznego”

która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. w Hotelu Cristal w Białymstoku.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj