Projekty współfinansowane ze środków UE

Seminarium w ramach projektu IPBU.03.01.00-20-719/11

W dniach 23 -24 października 2014 w ramach projektu "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych" IPBU.03.01.00-20-719/11 odbędzie się seminarium, którego tematem będzie: "Pomoc w przypadku zagrożenia życia – wypadki komunikacyjne, ostre stany wieńcowe, monitoring rzutu serca" (prezentacja przypadków, zastosowanej diagnostyki i metod leczenia, dyskusja, wymiana doświadczeń i informacji)

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj