Projekty współfinansowane ze środków UE

Litwa-Polska Sąsiedzi w działaniu

 

SĄSIEDZI W DZIAŁANIU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa-Polska 2007-2013

 

Nazwa Projektu: Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

 

Numer Projektu: LT-PL/088/1VL-1301

 

Beneficjenci Projektu: 1. Partner Wiodący: Szpital w Mariampolu
  2. Partner Projektu: SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach
  3. Partner Projektu: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
  4. Partner Projektu: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
  5. Partner Projektu: SP ZOZ Szpital w Augustowie
  6. Partner Projektu: Szpital w Łoździejach
  7. Partner Projektu: Szpital w Wyłkowyszkach
  8. Partner Projektu: Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach

 

Rezultaty Projektu: Dzięki realizacji Projektu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii doposażony został w 71 sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego opiewającego na kwotę 580 366,00 Euro. Zakupione zostały: systemy monitorowania pacjenta, łóżka do intensywnej terapii, defibrylator, aparat do masażu klatki piersiowej, pulsometry, respiratory, pompy oraz ssaki. Ponadto organizowane seminaria, spotkania oraz cykle szkoleń pozwoliły na osiągniecie znacznych postępów w rozwoju współpracy pomiędzy partnerami projektu, co było jednym z podstawowych celów tego przedsięwzięcia.

 

Okres realizacji Projektu: 1 sierpnia 2010 r. - 30 września 2012 r.

 

Całkowita wartość Projektu:   4 561 586,00 Euro
  w tym SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:

582 926,00 Euro

 

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 877 348,10 Euro
(85% kosztów kwalifikowanych)
  Udział własny Partnerów Projektu: 684 237,90 Euro
(15% kosztów kwalifikowanych)
© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj