Projekty współfinansowane ze środków UE

Konferencja projektu LT-PL-1R-042: „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski”


W dniach 23 – 24 lutego 2017 roku odbyła się w Białymstoku konferencja otwierająca projekt LT-PL-1R-042 „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski”. Podczas spotkania w Białymstoku goście z partnerskich Szpitali, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych rozmawiali o opiece medycznej nad dziećmi w obszarze przygranicznym Litwy i Polski.

W konferencji wzięło udział 24 gości z Litwy oraz 38 z Polski. Podczas obrad oraz konferencji prasowej zaprezentowane zostały cele i działania projektu oraz planowane rezultaty. Konferencja była także okazją do poznania zaangażowanych w realizację projektu oddziałów. Drugiego dnia konferencji goście zwiedzili Szpital, między innymi nowo wybudowany Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, na potrzeby którego zakupiony zostanie sprzęt.
 © 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj