Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2017

Zarządzenia

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rok 2017

 


 • Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2017Pobierz
 • Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie składu osobowego Zespołu ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia Pobierz
 • Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz Załącznik1 Załącznik2
 • Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dyslokacji SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie oddziałów oraz poradni w związku z przebudową i rozbudową obiektów Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – montaż urządzeń do odbioru programów telewizji publicznej Pobierz
 • Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Pobierz
 • Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r.
  Pobierz
 • Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2017 oraz powołania zespołu spisowego w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J.Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz Załącznik1
 • Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ratownika medycznego Pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto Pobierz
 • Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro netto Pobierz Załącznik1 Załącznik2 Załącznik3
 • Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia naboru na stanowisko ślusarza oraz robotnika transportowo-gospodarczego  Pobierz
 • Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki  Pobierz
 • Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach  Pobierz
 • Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 02 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r.  Pobierz
 • Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 15 maja  2017 r. w celu przeprowadzenia konkursu ofert na usługi związane z realizacją spraw ochrony przeciwpożarowej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty  Pobierz
 • Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku  Pobierz
 • Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego  Pobierz
 • Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego  Pobierz
 • Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu audioprotetyki słuchu  Pobierz
 • Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej i Audytu  Pobierz
 • Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. W  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  w  zakresie  kompleksowego  zabezpieczenia  przez 7 dni  w  tygodniu  i  24  godziny  na  dobę  badań  tomografii  komputerowej  z  opisem - w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia  Pobierz
 • Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego z opisem na rzecz pacjentów  Pobierz
 • Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasu leków w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  Pobierz
 • Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku  Pobierz
 • Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odbywania wspólnych „odpraw” przez personel oddziałów: Ginekolgiczno-Położniczego oraz Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią  Pobierz
 • Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 68/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 31 października 2012r.  Pobierz
 • Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu ofert na udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie  kompleksowego  zabezpieczenia  przez 7  dni  w  tygodniu  i  24  godziny  na  dobę  badań  tomografii  komputerowej  z  opisem - w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia nr DUM.40.3.2017  Pobierz
 • Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  Pobierz
 • Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń w przypadku pacjentów leczonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO  Pobierz
 • Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty w zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  Pobierz
 • Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zwalczania bólu  Pobierz
 • Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie badań genetyczno-molekularnych nr DUM.40.4.2017  Pobierz
 • Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r.  Pobierz
 • Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarki medycznej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy  Pobierz
 • Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikom zatrudnionym w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  Pobierz
 • Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz, Zmiany do regulaminu, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 46/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. żywienia Pobierz
 • Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie  Pobierz
 • Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie sposobu rozdziału środków na wynagrodzenie grupy zawodowej pielęgniarek i położnych przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1628)  Pobierz
 • Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac  Pobierz
 • Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy  Pobierz
 • Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 marca 2013 r w sprawie komisyjnego stwierdzenia śmierci mózgowej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2016 r w sprawie powołania Zespołu ds. analizy przyczyn odmów hospitalizacji  Pobierz
 • Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 88/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie wprowadzenia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Receptariusza  Pobierz
 • Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2016 r w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zgonów  Pobierz
 • Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków: „Karta działania pracownika socjalnego” oraz „Karta wywiad socjalny”  Pobierz
© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj