Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2017

Zarządzenia

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rok 2017

 


 • Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2017Pobierz
 • Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie składu osobowego Zespołu ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia Pobierz
 • Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz Załącznik1 Załącznik2
 • Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dyslokacji SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w zakresie oddziałów oraz poradni w związku z przebudową i rozbudową obiektów Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ratownika medycznego Pobierz
 • Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto Pobierz
 • Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro netto Pobierz Załącznik1 Załącznik2 Załącznik3
 • Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia naboru na stanowisko ślusarza oraz robotnika transportowo-gospodarczego  Pobierz
 • Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia naboru na stanowisko pielęgniarki  Pobierz
 • Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej liczby łóżek w oddziałach  Pobierz
 • Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 02 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 15 maja  2017 r. w celu przeprowadzenia konkursu ofert na usługi związane z realizacją spraw ochrony przeciwpożarowej  Pobierz
 • Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko fizjoterapeuty  Pobierz
 • Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego  Pobierz
 • Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego  Pobierz
 • Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu audioprotetyki słuchu  Pobierz
 • Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
 • Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. W  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  w  zakresie  kompleksowego  zabezpieczenia  przez 7 dni  w  tygodniu  i  24  godziny  na  dobę  badań  tomografii  komputerowej  z  opisem - w przypadku awarii sprzętu udzielającego zamówienia  Pobierz
 • Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego z opisem na rzecz pacjentów  Pobierz
 • Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  Pobierz
© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj