Zarządzenia wewnętrzne

Zarządzenia wewnętrzne 2014

Zarządzenia

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

Rok 2014

 


 • Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko rejestratorki w Dziale Diagnostyki Obrazowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko diagnosty laboratoryjnego/technika analityki medycznej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia druku „informacji dla pacjenta” o nie korzystaniu z opieki medycznej w innych jednostkach posiadających podpisany kontrakt z NFZ podczas hospitalizacji w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz sanitariusza noszowego w oddziałach szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby łóżek w oddziałach Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych na rok 2014 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku /środków trwałych i wyposażenia oddziałów szpitalnych/ Szpitala Pobierz
 • Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej dla Magazynów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: starszego asystenta lekarza w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz młodszego asystenta lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej.m Pobierz
 • Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych,Diabetologii,Endokrynologii i Reumatologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J.Śniadeckiego. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku ww sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Oczu SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J.Śniadeckiego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J.Śniadeckiego. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J.Śniadeckiego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko rejestratorki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w okresie od 01.04.2014r. do 31.03.2016r Pobierz
 • Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustalenia ośrodków kosztowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2014r. dniem wolnym od pracy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru serwerowni oraz sieci LAN, wykonanych w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Pobierz
 • Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej oraz sieci WAN, dostarczonych w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Pobierz
 • Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto Pobierz
 • Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu w zakresie udzielania zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, których wartość jest równa lub większa, niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro netto Pobierz Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
 • Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu zamawiającego dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, w okresie od dnia 01.06.2014r. do dnia 31.05.2016r. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad przeprowadzania napraw i serwisowania sprzętu, aparatury medycznej lub urządzeń oraz innego sprzętu i aparatury będącej w posiadaniu SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji wzorów dokumentacji medycznej w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na rok 2014 oraz powołania zespołu spisowego w Szpitalu Pobierz
 • Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 12 maja 2014 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 13 maja 2014 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz, Załącznik 1, Załącznik 2
 • Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: referenta w Dziale Logistyki Pobierz
 • Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia okoliczności postępowania ze zwłokami pacjentki Oddziału Neurologii zmarłej w dniu 01.06.2014 Pobierz
 • Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sanitariusza noszowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania rozwiązań logistycznych oraz harmonogramu zadań na okoliczność dyslokacji Oddziału Pediatrii w związku z przebudową obiektów Szpitala. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z parkingów niestrzeżonych na terenie Szpitala oraz opłat za karty abonamentowe za wjazd i parkowanie pojazdów w związku z zainstalowaniem nowego systemu parkingowego Pobierz
 • Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii Pobierz
 • Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 5 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 65/2014 dnia 9 września 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy, pielęgniarki w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 66/2014 dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na dzierżawę gruntu Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Pobierz
 • Zarządzenie Nr 68/2014 dnia 25 września 2014 roku w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy Pobierz
 • Zarządzenie Nr 69/2014 dnia 29 września 2014 roku w sprawie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Pobierz
 • Zarządzenie nr 70/2014 z dnia 15.10.2014r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników przy inwestycjach budowlanych prowadzonych przez wielobranżowe przedsiębiorstwo remontowo-budowlane „ANATEX” inż. Anatol Chomczyk i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RODEX” Sp. z o.o. na terenie Szpitala  Pobierz
 • Zarządzenie nr 72/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pielęgniarek  Pobierz
 • Zarządzenie nr 73/2014 z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko lekarza w Oddziale Otolaryngologii Pobierz
 • Zarządzenie nr 74/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku poza siedzibą Udzielającego zamówienia, w okresie od dnia 01.12.2014r. do dnia 30.11.2016r. Pobierz
 • Zarządzenie nr 75/2014 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Pobierz
 • Zarządzenie nr 76/2014 z dnia 13 listopada 2014r. zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50/2011 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie udostępniania i odpłatności indywidualnej dokumentacji medycznej.  Pobierz
 • Zarządzenie nr 77/2014 a dnia 19 listopada w sprawie powołania Komisji ds. przebiegu procesu dezynfekcji i sterylizacji części urządzenia do laparoskopii..  Pobierz
 • Zarządzenie nr 78/2014 a dnia 20 listopada w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy  Pobierz
 • Zarządzenie nr 79/2014 a dnia 26 listopada w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.  Pobierz
 • Zarządzenie nr 80/2014 a dnia 5 grudnia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko:
– lekarza ( młodszego asystenta) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii,Endokrynologii i Reumatologii
– lekarza (młodszego asystenta) w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  Pobierz
 • Zarządzenie nr 81/2014 a dnia 10 grudnia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego  Pobierz
 • Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zbycie zbędnych aktywów trwałych Pobierz
 • Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej; pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego; pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej; położnej w Oddziale Neonatologii z patologią i Intensywną Terapią Pobierz
 • Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Pobierz
 • Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Pobierz
 • Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: fizjoterapeuty w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Pobierz
 • Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku powołujące w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego Pełnomocnika ds. kolejek oczekujących Pobierz
 • Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego Zespołu ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia Pobierz
 • Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Dziale Administracji Pobierz
© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj