Oddziały Szpitala

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:  dr n. med. Zbigniew Mazurkiewicz

 

 

Lokalizacja: Budynki przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 25, 15-950 Białystok

Telefony

- Centrala - 85 74 88 100

- Ordynator - 85 74 88 255
- Pielęgniarka Oddziałowa - 85 74 88 407
- Pokój lekarski - 85 74 88 265
- Dyżurka pielęgniarek - 85 74 88 227
- Sekretariat - 85 74 88 284

- Poradnia Ortopedyczno-Urazowa - 85 74 88 322

 

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj