Oddziały Szpitala

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jerzy Piotr Lewko - specjalista rehabilitacji medycznej

 

Lokalizacja: Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

Telefony

- Centrala - 85 74 88 100

- Lekarz Kierujący Oddziałem - 85 74 88 425
- Sekretariat - 85 74 88 425
- Pokój lekarski - 85 74 88 423
- Pielęgniarka Oddziałowa - 85 74 88 483
- Dyżurka pielęgniarek Oddz. Rehabilitacji Neurologicznej - 85 74 88 485
- Dyżurka pielęgniarek Oddz. Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - 85 74 88 421

 

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj