Oddziały Szpitala

Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii

 

p.o. Lekarz Kierujące Oddziałem: lek.med.Anna Budnik - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

 

Lokalizacja: Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok (II piętro - pion interny)

Telefony

- Centrala - 85 74 88 100

- Ordynator - 85 74 88 410
- Z-ca Ordynatora - 85 74 88 413
- Sekretariat - 85 74 88 412
- Pokój lekarski - 85 74 88 489, 85 74 88 455
- Pielęgniarka Oddziałowa - 85 74 88 477
- Dyżurka pielęgniarek - 85 74 88 437, 85 74 88 456

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj