Oddziały Szpitala

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jerzy Bychowski

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. med. Andrzej Radziszewski

p.o. Kierownika Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Jerzy Żuk

 

Lokalizacja: Budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok (parter - pion Interny)

Telefony

- Centrala - 85 74 88 100

- Ordynator - 85 74 88 400
- Sekretariat - 85 74 88 406, fax - 85 74 88 600
- Pokój lekarski - 85 74 88 416
- Dyżurka pielęgniarek - 85 74 88 424

 

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj