Oddziały Szpitala

Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Robert Kozłowski

 

Lokalizacja: Budynki przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 25, 15-950 Białystok (I piętro)

Telefony

- Centrala - 85 74 88 100

- Ordynator - 85 74 88 204
- Pokój lekarski - 85 74 88 260
- Dyżurka pielęgniarek - 85 74 88 216

 

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj