Poradnie specjalistyczne

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

Poradna Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Budynek "C" przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok (środkowy budynek na placu)

Telefony

- Centrala - 85 74 88 100

- Poradnia - 85 74 88 126, 85 74 88 127

- Pomoc wyjazdowa - 85 66 37 310

 


© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj