Komunikaty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego „Świadczenie usług pocztowych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku"

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego

 

 

Dotyczy:Zapytania Ofertowego „ Świadczenie usług pocztowych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano ofertę: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 Segment Klienta Biznesowego Region Sprzedaży Północ z siedzibą w Gdańsku Rejon Sprzedaży Białystok ul. Warszawska 10 15-001 Białystok.

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 

 


Białystok 27.12.2016 r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj