Komunikaty

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 

Ulega przesunięciu z dnia 20 lipca 2015r. na dzień 22 lipca 2015r. termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie:

1. - pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii a) Pododdziale Udarowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
2. - świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

 


Białystok, dnia 20 lipca 2015r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj