Zatrudnienie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 29/2017 ogłoszonego 19.05.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów  Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

- Beata Tymińska, 15-868 Białystok, ul. Kozłowa 32/35
- Paula Purta, 15-349 Białystok, ul. Dubois 21/4 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 2017.06.06.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj