Zatrudnienie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej i Audytu w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska pracownicze, informuję iż na stanowisko:

 

I. Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej i Audytu

- wybrano ofertę Pana Mikołaja Mantur 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 12.06.2017r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj