Zatrudnienie

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko ortoptystki w Poradni Okulistyki Dziecięcej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

 

  • ortoptystki w Poradni Okulistyki Dziecięcej - 1 osoba, - system pracy jednozmianowej (7:30-15:05 lub 10:35-18:00)

 

Wymagania:

 

  • wykształcenie policealne

  • doświadczenie zawodowe mile widziane

 

 

 

Dokumenty:

 

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2017 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs - ortoptystka w Poradni Okulistyki Dziecięcej.

 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85 7488 507,

 

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, dnia 14.09.2017 r.

 

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj