Zatrudnienie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 58/2017 ogłoszonego 14.09.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. Procedur w kardiologii i elektrofizjologii tj. implantacja  kardiowertera-defibrylatora jednojamowego, dwujamowego ( ICD V-R, ICD D-R), lekarz


1) Praktyka Lekarska KARIAD Adrian Kubiś, 15-642 Białystok, ul. Lawendowa
2) Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Wiliński, 15-404 Białystok, ul. Młynowa
 

 

Z UP. DYREKTORA SZPITALA
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n med. Agnieszka Janke

 


Białystok, dnia 19.09.2017r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj