Zatrudnienie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji  w  SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Białymstoku:

I. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska pracownicze, informuję iż na stanowisko:

- specjalisty ds. inwestycji  wybrano ofertę Pana  Andrzeja Tadeusza Tanajewskiego


 

 

                                   

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 28.09.2017 r.


       

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj