Zatrudnienie

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko sanitariusza w Oddziałach szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

- sanitariusza w Oddziałach szpitalnych  -  2 osoby,  pełny etat, system pracy jednozmianowej lub  zmianowej w zależności od oddziału   

I. Wymagania:
- wykształcenie  zasadnicze lub średnie
- mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentami


II. Dokumenty:
- podanie
- życiorys CV
- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 13 października 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- sanitariusz  ............
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem 85 7488507 lub 85 7488512

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 05.10.2017r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj