Zatrudnienie

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 08/2018

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.  zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU


U N I E W A Ż N I A

 


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 08/2018  w zakresie :

1. Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego z funkcją pielęgniarki koordynującej pielęgniarstwem anestezjologicznym  w Bloku Operacyjnym

 

 

Uzasadnienie:
- Odrzucono ofertę, która wpłynęła.                           

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 15.12.2017r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj