Zatrudnienie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 10/2018 ogłoszonego 15.12.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w godzinach normalnej ordynacji  w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek.med. Anna Gościk, 15-669 Białystok, ul. Słonecznikowa


2. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Łucja Dakowicz, 15-183 Białystok, ul. Ludowa
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – dr n. med. Joanna Maria Dąbrowska,15-444 Białystok, ul. Al. Piłsudskiego 21


3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie nefrologii dziecięcej w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Nefrologii Dziecięcej
-Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek.med. Anna Gościk, 15-669 Białystok, ul. Słonecznikowa 17/34


 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 21.12.2017r.

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj