Zatrudnienie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 13/2018 ogłoszonego 28.12.2017r.

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych lub innej dziedziny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • Łukasz Szczepan Rydzewski

  • Fidaa Alhasan

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 2018.01.09

© 2017 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Szukaj